BEZOEK ONZE
KIJKWONING

Thuiskomen in Aalst

Ontdek

Thuiskomen in Aalst

Ontdek

Genieten in Aalst

Ontdek

Investeren in Aalst

Ontdek
ASSISTENTIEWONINGEN
1 & 2

slaapkamers

Appartementen
1, 2 & 3

slaapkamers

Appartementen
1, 2 & 3

slaapkamers

Gezinswoningen
2 - 4

slaapkamers

Gezinswoningen
3 - 4

slaapkamers

assistent appart appart appart appart gezins gezins

KIES HIER JE TYPE WONING

gezinswoningen
appartementen
assistentiewoningen
1

slaapkamer

ASSISTENTIEWONINGEN
Vraag
meer info
2

slaapkamers

ASSISTENTIEWONINGEN
Vraag
meer info
1

slaapkamer

Appartementen
Vraag
meer info
2

slaapkamers

Appartementen
Vraag
meer info
3

slaapkamers

Appartementen
Vraag
meer info
2

slaapkamers

Gezinswoningen
Vraag
meer info
3

slaapkamers

Gezinswoningen
Vraag
meer info
4

slaapkamers

Gezinswoningen
Vraag
meer info

Welkom in Pier Kornel!

Aan de oever van de Dender groeit en bloeit een nieuwe woonbuurt. Ontwikkelaars Revive en Matexi hebben de handen in elkaar geslagen om op een voormalig industrieterrein aan het water, op een boogscheut van het centrum van de stad, een modelwijk uit de grond te stampen waar het meer dan prettig wonen is voor jong en oud. Pier Kornel is een totaalconcept met een mix van in totaal 450 wooneenheden - gezinswoningen, appartementen en assistentiewoningen – aangevuld met tuinen, winkels, gemeenschapsvoorzieningen en zelfs een brasserie. Dat alles wordt in drie fasen ontwikkeld: de eerste is al voltooid en dit jaar begon de bouw van 50 assistentiewoningen.

Een gouden investering

Spaarboekjes, obligaties, aandelen? Slimme beleggers weten beter: zij kiezen voor vastgoed. En ze kunnen niet beter kiezen dan PIER KORNEL in Aalst. Met zijn schitterende locatie aan de Dender, vlakbij het centrum, zijn kwaliteitsvolle architectuur en moderne comfort heeft dit project een buitengewoon huurpotentieel.

  • lonend opbrengsteigendom in een nieuwe wijk
  • duurzame afwerking
  • verlaagd BTW tarief van 12%
  • investering in uw woonst voor later

Contact

PRIVACY BELEID

Inhoud

  1. Jouw privacy is belangrijk
  2. Jouw recht op privacy
  3. Waarom willen we jouw persoonsgegevens verwerken?
  4. Welke persoonsgegevens verwerken we van jou en voor welke doeleinden?
  5. Over bewaring van jouw persoonsgegevens

1. Jouw privacy is belangrijk

Je privacy is belangrijk voor ons. We willen jouw persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In dit document, ons privacy beleid, leggen we je uit hoe de verwerking gebeurt en om welke persoonsgegevens het gaat. Het begrip verwerking omvat o.a. verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of ze op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen

We hebben het hier over jou als (toekomstige) klant van ons bedrijf, als een begunstigde, een andere betrokkene of een contactpersoon bij een andere organisatie die met ons in contact staat.

1.1 Vooraf

We raden je aan om dit document goed te lezen zodat je weet waarom en waarvoor we jouw persoonsgegevens verwerken. Daarbij vind je jouw rechten en hoe je deze kan uitoefenen. We kunnen ons privacy beleid aanpassen. De meest recente versie is terug te vinden op onze website https://www.revive.be, https://www.matexi.be

1.2 Wie zijn we?

Revive is actief in België waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is de Nieuwewandeling 62 te 9000 Gent.
Matexi is een buurtontwikkelaar die actief is sinds 1945. Het regiokantoor in Oost-Vlaanderen, gelegen de Eedstraat 47, is verantwoordelijk voor het project Pier Kornel.
Revive en Matexi zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

1.3 Hoe kan u ons bereiken?

Als je vragen hebt over jouw privacy of je wil jouw privacy-instellingen aanpassen of je recht uitoefenen dan kan je ons bereiken op de volgende manieren:

2. Jouw recht op privacy

Je hebt heel wat rechten bij de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wanneer Revive jouw toestemming vraagt dan kan je die toestemming altijd intrekken. De uitvoering van jouw rechten in onze systemen en procedures gebeurt uiterlijk 30 dagen nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. Mocht om één of andere reden deze termijn niet kunnen gehaald worden dan informeren wij u voor het verstrijken van de oorspronkelijke periode.

2.1 Je mag jouw persoonsgegevens inzien

Je hebt het recht om inzage te krijgen van de persoonsgegevens die wij over jou verwerken, de doelstelling van de verwerking, waar we de gegevens vandaan hebben gehaald en wie de gegevens ontvangt. Je kan in dit geval ook vernemen hoe lang we de gegevens bewaren, of de gegevens worden gebruikt om aan automatische besluitvorming te doen en of we van plan zijn om de gegevens naar een land buiten de Europese Unie te versturen. De gevraagde informatie bezorgen we je schriftelijk of elektronisch binnen een redelijke termijn.

2.2 Je kan je gegevens laten verbeteren/vervolledigen

Het kan gebeuren dat de gegevens die we van jou verwerken niet (meer) correct zijn. Je kunt altijd vragen om de onjuiste gegevens te laten verbeteren of aan te vullen met de ontbrekende gegevens.

2.3 Recht op wissen

Als je denkt dat we de persoonsgegevens onrechtmatig verwerken dan kun je vragen om deze persoonsgegevens te laten wissen. Dit verzoek tot het wissen van persoonsgegevens kan door Revive geweigerd worden, wanneer dit gerechtvaardigd is. Voorbeelden zijn het uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering of omwille van een wettelijke plicht tot het bijhouden van bepaalde gegevens.

2.4 Recht op het beperken van persoonsgegevens

Je kan ons vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken wanneer je vermoedt dat de gegevens onjuist zijn, de verwerking onrechtmatig is of indien je niet akkoord bent dat we de gegevens verwerken onder ons gerechtvaardigd belang (zie 3.3) Dit verzet zullen we inwilligen tenzij er dwingende redenen zijn om dit niet te doen bijvoorbeeld ter voorkoming van fraude, wanbetalingen.

2.5 Recht om bezwaar in te dienen

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, met inbegrip van profilering. De verwerking wordt dan gestopt, tenzij het verwerken nodig is voor de eerbiediging van de sociale en fiscale wetgeving, de belangen van een derde behartigen of met het oog op de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

2.6 Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Je kan ons vragen om te vragen om de persoonsgegevens die je aan ons gegeven hebt aan een derde partij over te dragen.

2.7 Recht om klacht in te dienen

Ga je niet akkoord met ons standpunt dan kan je je richten tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Je kan daar ook een klacht neerleggen. De contactgegevens van de privacy-commissie : www.privacycommission.be.

2.8 Identificatie van de aanvrager

Je kan de uitvoering van jouw rechten op de verwerking van je persoonsgegevens uitoefenen mits een schriftelijk aanvraag

Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wil laten uitoefenen. Zo kunnen we jouw aanvraag correct uitoefenen.

Om te vermijden dat iemand anders jouw rechten uitoefent, willen we jouw identiteit zo goed mogelijk controleren. Vandaar dat de aanvraag altijd dient vergezeld dient te zijn van een document dat bewijst dat de identiteit van de aanvrager overeenstemt met jouw identiteit. Dit kan door een kopie van jouw identiteitskaart bij de aanvraag te voegen. Wanneer we van oordeel zijn dat het afgeleverde document onvoldoende bewijs levert, informeren wij je. We behouden ons het recht om niet in te gaan op de aanvraag tot er een voldoend bewijs geleverd wordt.

3. Waarom willen we jouw persoonsgegevens verwerken?

3.1 Revive en Matexi moeten wettelijke verplichtingen naleven

Wij zijn in sommige gevallen wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken. Hierbij sommen we de belangrijkste op:

3.2 Revive en Matexi moeten hun contract met U kunnen uitvoeren

Als klant bij ons doe je een beroep op onze diensten of koopt U onze producten. Om u een correcte uitvoering van onze overeenkomst te waarborgen moeten wij deze contracten administratief, boekhoudkundig en operationeel verwerken en beheren.

3.3 Revive en Matexi moeten als bedrijf kunnen functioneren.

Wij hebben als commercieel bedrijf een aantal gerechtvaardigde belangen die de basis zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens. Daarbij letten we op dat er een goed evenwicht bestaat tussen uw recht op privacy en de gerechtvaardigde belangen van Revive. Mocht je toch nog bezwaren hebben tegen de verwerkingen onder deze basisgrond dan kan je bezwaar indienen tegen deze verwerkingen. Revive wenst met jou, als bestaande klant, te blijven communiceren via direct marketing. Dit kan op jouw specifieke vraag of wij kunnen vermoeden dat je interesse hebt in onze nieuwe producten/diensten. Gezien wij tot doel hebben om u steeds een betere service, betere producten aan te bieden en dit aan u willen communiceren verwerken wij uw persoonsgegevens voor direct marketing onder het gerechtvaardigd belang van ons bedrijf om te ondernemen. Deze informatie kan je op allerlei manieren bereiken namelijk per e-mail, per post, per telefoon en op evenementen. Wij kiezen het meest geschikte kanaal dat jou zo weinig mogelijk stoort. Mocht je toch onze commerciële communicaties niet wensen te ontvangen dan kan je bezwaar indienen tegen onze direct marketing.

3.4 Revive en Matexi hebben uw toestemming

Revive en Matexi communiceren met hun potentiële kopers mits zij daar de toestemming hebben gegeven op de door Revive of Matexi georganiseerde evenmenten, via inschrijving op de nieuwsbrief en de contactpagina op de website www.revive.be of www.matexi.be of één van ozne project websites.

3.5 Revive en Matexi verkopen jouw persoonsgegevens niet

Wij verkopen, huren of geven uw persoonsgegevens niet door aan derden voor hun eigen gebruik.

4. Welke persoonsgegevens verwerken we van jou en voor welke doeleinden?

4.1 Van onze zakelijke relaties

Zakelijke relaties zijn onder andere leveranciers, klanten en prospecten. Revive verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee zaken worden gedaan. Doel voor deze verwerking is het verstrekken van informatie over de producten en diensten en om zakelijke relaties te onderhouden. Om jou te contacteren en te identificeren, voor ons klanten- en leveranciers beheer verwerken we de volgende gegevens : naam, voornaam, GSM nummer en e-mailadres

4.2 Van onze particuliere klanten

Onze particuliere klanten kopen ons onroerend goed bij de verschillende bouwprojecten. Om jou als klant te identificeren, om mee te communiceren verwerken we volgende persoonsgegevens: naam, voornaam, adres, geslacht, geboortedatum, burgerlijke staat, telefoonnummer, GSM nummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, identiteitskaartnummer, rijksregisternummer en financiële transacties.

4.3 Van onze potentiële nieuwe klanten

Onze potentiële nieuwe klanten hebben interesse in duurzame vastgoedprojecten. Revive is een specialist in het ontwikkelen van duurzaam vastgoed door o.a. oude industriële sites om te toveren tot aangename woongelegenheden. De potentiële nieuwe klanten hebben dan ook hun interesse getoond in ons aanbod van de verschillende bouwprojecten. Revive en Matexi wensen hen dan ook op de hoogte te houden van hun vastgoedprojecten. Om met hen te communiceren verwerken we volgende persoonsgegevens: naam, voornaam, telefoon en/of GSM nummer en e-mailadres.

4.4 Persoonsgegevens via derde partijen

We kunnen ook persoonsgegevens ontvangen via derde partijen, bijvoorbeeld door ze aan te kopen van bedrijven. Die bedrijven zijn ervoor verantwoordelijk dat de betrokken persoonsgegevens rechtmatig verzameld wordt.

4.5 Beelden van bewakingscamera’s worden tijdelijk opgeslagen

We kunnen camera’s gebruiken in en rond onze gebouwen. Als het om bewakingscamera’s gaat dan respecteren we de wettelijke regels. Je herkent de gebouwen onder camerabewaking aan een duidelijke zichtbare sticker.
Beeldopnames worden maximaal 30 dagen bewaard. Uitzonderingen hierop zijn:

5. Over bewaring van jouw persoonsgegevens

5.1 Wie kan jouw persoonsgegevens verwerken

Alleen personen die van ons daartoe de toestemming hebben voor gekregen en enkel als ze deze gegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren. Voor de verwerking van de persoonsgegevens doen we een beroep op verschillende verwerkers. Dit zijn onze onderaannemers die in onze opdracht aan persoonsgegevensverwerking doen. Revive werkt enkel met verwerkers die dezelfde veiligheden op technisch en operationeel vlak garanderen.

5.2 We bewaren jouw gegevens niet oneindig

Revive gebruikt je persoonsgegevens met een duidelijk doel voor ogen. Wanneer dit doel bereikt is, worden de gegevens verwijderd.
Het uitgangspunt voor het bijhouden van je persoonsgegevens is de wettelijke bewaartermijn.
De persoonsgegevens van potentiële nieuwe klanten, de prospecten, bewaren we initieel 5 jaar. Mocht er in deze periode een contact geweest zijn tussen de prospect en Revive en Matexi dan gaat vanaf dit contact opnieuw een periode van 5 jaar in.

Disclaimer

DE VOLLEDIGE INHOUD VAN DEZE WEBSITE IS EIGENDOM VAN OF VALT ONDER DE BEVOEGDHEID VAN MATEXI EN REVIVE. MATEXI EN REVIVE ZULLEN ZICH INSPANNEN OM DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE STEEDS ACTUEEL EN CORRECT TE HOUDEN, MAAR DOET GEEN UITSPRAKEN OVER OF GEEFT GEEN GARANTIES INZAKE DE VOLLEDIGHEID, NAUWKEURIGHEID OF GELDIGHEID VAN DE VERSTREKTE INLICHTINGEN EN BEELDEN OP DEZE SITE. MATEXI EN REVIVE ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE INHOUD VAN DEZE INFORMATIE, HET VERTROUWEN OP DEZE INFORMATIE OF VOOR DE GEVOLGEN VAN HET GEBRUIK DAARVAN. AAN DE GEGEVENS EN BEELDEN, ZOALS DIE IN DEZE SITE WORDEN WEERGEGEVEN, KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND, ZIJ WORDEN VRIJBLIJVEND VERSTREKT, ENKEL TER INLICHTING, ZONDER CONTRACTUELE VERBINTENIS OF GARANTIE VAN ONZENTWEGE. DEZE WEBSITE WORDT VERSCHAFT ALS EEN DIENST AAN DE BEZOEKERS ERVAN. MATEXI EN REVIVE BEHOUDEN ZICH HET RECHT VOOR OM, TE ALLEN TIJDE EN VOOR OM HET EVEN WELKE REDEN, DE INHOUD VAN DEZE SITE TE VERWIJDEREN, TE WIJZIGEN OF AAN TE VULLEN ZONDER KENNISGEVING AAN OM HET EVEN WIE. * OPGEGEVEN PRIJZEN ZIJN EXCL. BTW, REGISTRATIE, NOTARISKOSTEN EN AANSLUITINGSKOST NUTSVOORZIENINGEN.